Thạc sĩ về đổi mới xã hội

Chung

Có sẵn 2 địa điểm
$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The Salzburg University of Applied Sciences has established its shared values in social skills, avant-garde, performance and future, which are also 'lived' in everyday life together.

The Salzburg University of Applied Sciences has established its shared values in social skills, avant-garde, performance and future, which are also 'lived' in everyday life together. Đọc ít hơn
Salzburg , Salzburg , Salzburg + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.